In English

Eye blink analysis - A camera based method of extracting parameters related to sleepiness

Patrik Larsson ; Jesper Månsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX034/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-28.

CPL ID: 255352

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek