In English

Aging models and adaptive SOC estimation for lithium ion batteries

Shivadeep Maheshwar ; Yuwei Zhou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255349

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek