In English

Targetless calibration for vehicle mounted cameras - In planar motion using visual odometry

Karin Hesslow ; Andreas Ellström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX070/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-09-05

CPL ID: 255348

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek