In English

Establishing requirements for a digital solution in the diabetes type II care

Amelie Andersson ; Josefin Erngren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX021/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-08-14

CPL ID: 255347

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek