In English

Stability performance indices in an AC network with VSC-HVDC and a large share of non-synchronous generation

Isak Hellgren ; Johanna Trillkott
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255346

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek