In English

Discrete event simulation as a tool for virtual commissioning

Marcus Andersson ; Atle Zvantesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX065/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255345

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek