In English

Elmotordesign för elektriska flygplan

Electric motor design for aviaton

Jakob Andreasson ; Jonas Berlin ; Marcus Bohlin ; Adam Hessing ; Alexander Lindvall ; Simon Rimborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255333

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek