In English

Industrial implementation of additive manufacturing

Maria Börjesson ; Christoffer Axelsson ; Joar Husmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255329

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek