In English

Effektivisering av plockprocessen i lager med hjälp av AR

Pick by vision

Adis Mahmutovic ; Alex Andreasson ; Lucas Söderström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255328

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek