In English

Opportunities and challenges in introducing Etech for Math to Swedish high school students and their teachers

Linn Engen ; Filip Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2018:054, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255325

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek