In English

Augmented reality in preventive maintenance

Hanna Kraft ; Hannes Mäki ; Jonna Bengtsson ; Ali Mohamud
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-28. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255323

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek