In English

Geometrisk och aerodynamisk utvärdering av 3D-skrivna vingprofiler för vindtunneltestning

Viktor Barnö ; Simon Carlsson ; Sebastian Nestor ; Carl Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255311

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek