In English

Methods for technology assessment for sustainable manufacturing. A gap analysis between state-of-the-art literature and industry needs

Robin Eriksson ; Stina Wahlström ; Marcus Svensson ; Hanna Bramsvik ; Joel Palage
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-28

CPL ID: 255306

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek