In English

Study of a 12V li-ion battery solution for hybrid vehicles

Daniel Cela Rosero ; Patrik Alerman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-29

CPL ID: 255305

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek