In English

Generic Product Costing System for Batch Manufacturing Operations

Vijayaganesh Reddy Kota ; Ario Dean Wirawan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27.

CPL ID: 255301

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek