In English

On-line adaptive dual estimation of li-ion battery state and parameters in electric vehicles

Jacob Klintberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX067/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255290

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek