In English

Utvärdering av VR som upplärningsplattform för manuell punktsvetsning

Henrik Söderlund ; Leonard Bogojevic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255289

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek