In English

Vehicle speed-profile prediction without spatial information

Erik Thorsell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX030/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255285

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek