In English

Design of MIMO control systems for semi-active dampers combined with active anti-roll bars

Marius Grimstad ; Fredrika Zeidler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX064/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255280

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek