In English

ViPHS mobile - a mobile video tool for decision support for transportation decisions in acute stroke cases

Sigrun Hrafnsdottir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX68/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek