In English

An app compatible with a sewing and embroidery machine

Johan Bagge ; Nanny Gillström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-07-04

CPL ID: 255273

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek