In English

Systematisk effektivisering av fabrikslayout vid lokalbyte för Blomdahls Mekaniska

Akos Vass ; Ibrahim Abdulle
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255271

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek