In English

Design of a prefabricated data center optimised for Edge Computing

Olivia Bång ; Sam Edvardsson Ceder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255269

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek