In English

Development of a Controlled Urethral Stent Valve

Johanna Reuterberg Forell ; Jenny Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27.

CPL ID: 255268

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek