In English

Estimation of lateral driving resistance for cornering with a heavy-duty vehicle

Amélie Eldh ; Caroline Matsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX050/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255267

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek