In English

Matching vehicle sensors to reference sensors using machine learning methods

David Sondell ; Kim Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX062/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek