In English

Implementing the virtual factory in manufacturing industry

Amanda Dalstam ; Marcus Engberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255264

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek