In English

Detection of child-like objects inside vehicles using deep learning

Henrik Hallberg ; Victor Wessberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX012/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-09-06

CPL ID: 255263

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek