In English

Packaging concepts of an energy storage system for a fully electric heavy duty truck

Filip Jönsson ; Johan Kindahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255262

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek