In English

Machine learning for categorization of small boats and sea clutter

Ludwig Adolfsson ; Mattias Rahm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX057/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-09-05

CPL ID: 255261

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek