In English

Autonomous gathering and clustering of behavioural data in virtual reality

Tobias Bergström ; Pettersson Julius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX033/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255259

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek