In English

Trajectory planning for automated high-way driving of articulated heavy vehicles

Patrik Nilsson ; Patrik Wallin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. Examensarbete - Institutionen för elektroteknik, Chalmers tekniska högskola; EX025/2018, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255256

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek