In English

Mitigating design error root-causes in product development

Kerli Kustola
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-27. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255252

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek