In English

Digitalisering - vägen mot effektiv byggproduktion - En studie genomförd i samarbete med BetonmastHaehre Göteborg AB

Edis Saami ; Oscar Holmqvist Utković
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 39 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; ACEX20-18-26, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]

De senaste decennierna har teknologin utvecklats oerhört mycket, däremot har byggbranschen inte hängt med den utvecklingen. I dagsläget finns det många moderna verktyg och metoder som har förbättrat andra branscher så som t.ex. bilindustrin. Dessa verktyg och metoder har visat sig mycket användbara i byggbranschen men väldigt få företag tar nytta av dem. I studien undersöker författarna hur digitaliserat byggföretaget BetonmastHaehre Göteborg AB och byggbranschen är idag och hur nya arbetssätt kan påverka företaget, både positivt och negativt. Studien är utförd i samarbete med BetonmastHaehre och lösningar och rekommendationer som presenteras under slutsatser är därför anpassade endast till företaget. Studiens frågeställningar besvaras med hjälp av en litteraturstudie samt enkätundersökning och intervjuer med anställda på BetonmastHaehre Göteborg AB. I slutsatsen presenterar författarna sina egna åsikter, med stöd av litteratur och resultaten från undersökningarna, hur BetonmastHaehre kan förbättra sin organisation med hjälp av digitalisering.

Nyckelord: Byggbranschen, digitalisering, effektivisering, förbättringPublikationen registrerades 2018-06-26. Den ändrades senast 2018-06-26

CPL ID: 255228

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek