In English

Assessing the mobility needs and traffic impacts in high-density urban development

Enric Consegal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 90 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-25. Den ändrades senast 2018-06-25

CPL ID: 255201

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek