In English

In a Utopia of Consumerism

Mengqi Xue
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-25. Den ändrades senast 2018-06-25

CPL ID: 255199

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek