In English

DESIGNING FOR INTERACTION - A Youth Interaction Centre in the Central Parts of Gothenburg

Erik Brundin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-21. Den ändrades senast 2018-06-21

CPL ID: 255189

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek