In English

MEETING PLACES. Investigating intergenerational interaction through the design of a non-commercial urban space

Lisa Heller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-21. Den ändrades senast 2018-06-21

CPL ID: 255188

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek