In English

Tiny Steps: An Exploration of Small Intervention Design in an Urban Element for Child-Friendly City by Using Biophilic Approach

Tiny Steps: An Exploration of Small Intervention Design in an Urban Element for Child-Friendly City by Using Biophilic Approach

Alberta Maria Titis Rum Kuntari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-21. Den ändrades senast 2018-08-01

CPL ID: 255186

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek