In English

Usage of Volvo Cars Internal Management System: FLOW: Creating a Clear and Efficient Working and Documentation Procedure for the Geometry Organisation

Claudia Ardelean
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-21. Den ändrades senast 2018-06-21

CPL ID: 255185

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek