In English

Towards Local Lab. Developing Tools for Short-term Practices to Become Regenerative and to Create Continuity in Participation

Johanna Marttila
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-21. Den ändrades senast 2018-06-21

CPL ID: 255184

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek