In English

DIALOGUE ABOUT EXPRESSIVE FUNCTION Combining Solid and Filigree Construction for a Film House in Gothenburg

Elizabeth Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-21. Den ändrades senast 2018-07-25

CPL ID: 255183

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek