In English

Vägen till en hållbar framtid

Tommy Sy ; Hanna Svensson ; Christian Åkesson ; John Forsberg ; Sofie Svenningsson ; Emilia Sandolf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-21. Den ändrades senast 2018-06-21

CPL ID: 255181

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek