In English

Nitrering av zirkonium-metall för användning i kärnbränsle

Elin Borgman ; Fredrik Ericsson ; Alexander Nilsson ; Simon Barrestål ; Elin Fahrman ; Jacob Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2018-06-21. Den ändrades senast 2018-06-21

CPL ID: 255180

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek