In English

Digital modell av Stena Industry Innovation Laboratory i Plant Simulation

Alexander Liljenvald ; Richard Palm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2018-06-20. Den ändrades senast 2018-06-27

CPL ID: 255172

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek