In English

Vision supported collaborative robot in pick-and-place operations

Johan Hallersbo ; Nathalie Josefsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-20. Den ändrades senast 2018-07-05

CPL ID: 255167

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek