In English

Evolutionary voting games

Carl Fredriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 48 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-20. Den ändrades senast 2018-06-20

CPL ID: 255162

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek