In English

Identifying barriers and enablers of the biogas value chain

Sara Vagiström ; Alice Whetstone
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 152 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-20. Den ändrades senast 2018-06-20

CPL ID: 255161

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek