In English

Unlocking the transformative potential of Agenda 2030

Georgia Messaritou ; Linnea Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 120 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-20. Den ändrades senast 2018-06-20

CPL ID: 255160

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek