In English

Plastic Waste Prevention in Gothenburg

Johanna Olovsson ; Fabian Hein
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2018. 115 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2018-06-20. Den ändrades senast 2018-06-20

CPL ID: 255159

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek